Discussion:
Pogotowie okulistyczne w Szczecinie
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
Polnocny Wiatr
2006-08-05 21:56:51 UTC
Permalink
Czy w Szczecinie jest jakie¶ pogotowie okulistyczne lub miejsce, gdzie
okulista mo¿e co¶ z oka wyci±gn±æ w dzieñ wolny od pracy lub w nocy?
Chyba niestety bêdê musia³a skorzystaæ z takiego miejsca. :(
Z góry dziêkujê za informacje.

Pozdrawiam Hania
Joanna
2006-08-05 23:01:58 UTC
Permalink
Post by Polnocny Wiatr
Czy w Szczecinie jest jakie¶ pogotowie okulistyczne lub miejsce, gdzie
okulista mo¿e co¶ z oka wyci±gn±æ w dzieñ wolny od pracy lub w nocy?
Chyba niestety bêdê musia³a skorzystaæ z takiego miejsca. :(
Z góry dziêkujê za informacje.
Okulistyka na Pomorzanach
pzdr
LK
Polnocny Wiatr
2006-08-06 23:59:58 UTC
Permalink
Post by Joanna
Post by Polnocny Wiatr
Czy w Szczecinie jest jakie¶ pogotowie okulistyczne lub miejsce, gdzie
okulista mo¿e co¶ z oka wyci±gn±æ w dzieñ wolny od pracy lub w nocy?
Chyba niestety bêdê musia³a skorzystaæ z takiego miejsca. :(
Z góry dziêkujê za informacje.
Okulistyka na Pomorzanach
Dziêki za info. Czy to na pewno aktualna informacja czy sprzed lat?
Ból oka na szczê¶cie przeszed³.
Zastanawiam siê nad tymi Pomorzanami, bo ile¶ lat temu jeszcze tam
funkcjonowa³o pogotowie. Ale jak kilka lat temu co¶ mi wpad³o w oko, to
lata³am po calym Szczecinie szukaj±c miejsca, gdzie mi to wyci±gn±. I
pamiêtam, ¿e w koñcu skierowano mnie na Arkoñsk±, bo szpital ponoæ mia³
dy¿ur. Czy¿by znowu pogotowie na Pomorzanach przywrocono do ³ask?????????

Pozdrawiam Hania
Iwo Tondos
2006-08-07 04:18:56 UTC
Permalink
Post by Polnocny Wiatr
Dziêki za info. Czy to na pewno aktualna informacja czy sprzed lat?
Najpro¶ciej, 999, dyspozytor na pewno skieruje Ciê pod odpowiedni adres.Iwo

Loading...