Discussion:
Pogotowie okulistyczne w Szczecinie
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
Polnocny Wiatr
2006-08-05 21:56:51 UTC
Permalink
Raw Message
Czy w Szczecinie jest jakie¶ pogotowie okulistyczne lub miejsce, gdzie
okulista mo¿e co¶ z oka wyci±gn±æ w dzieñ wolny od pracy lub w nocy?
Chyba niestety bêdê musia³a skorzystaæ z takiego miejsca. :(
Z góry dziêkujê za informacje.

Pozdrawiam Hania
Joanna
2006-08-05 23:01:58 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Polnocny Wiatr
Czy w Szczecinie jest jakie¶ pogotowie okulistyczne lub miejsce, gdzie
okulista mo¿e co¶ z oka wyci±gn±æ w dzieñ wolny od pracy lub w nocy?
Chyba niestety bêdê musia³a skorzystaæ z takiego miejsca. :(
Z góry dziêkujê za informacje.
Okulistyka na Pomorzanach
pzdr
LK
Polnocny Wiatr
2006-08-06 23:59:58 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Joanna
Post by Polnocny Wiatr
Czy w Szczecinie jest jakie¶ pogotowie okulistyczne lub miejsce, gdzie
okulista mo¿e co¶ z oka wyci±gn±æ w dzieñ wolny od pracy lub w nocy?
Chyba niestety bêdê musia³a skorzystaæ z takiego miejsca. :(
Z góry dziêkujê za informacje.
Okulistyka na Pomorzanach
Dziêki za info. Czy to na pewno aktualna informacja czy sprzed lat?
Ból oka na szczê¶cie przeszed³.
Zastanawiam siê nad tymi Pomorzanami, bo ile¶ lat temu jeszcze tam
funkcjonowa³o pogotowie. Ale jak kilka lat temu co¶ mi wpad³o w oko, to
lata³am po calym Szczecinie szukaj±c miejsca, gdzie mi to wyci±gn±. I
pamiêtam, ¿e w koñcu skierowano mnie na Arkoñsk±, bo szpital ponoæ mia³
dy¿ur. Czy¿by znowu pogotowie na Pomorzanach przywrocono do ³ask?????????

Pozdrawiam Hania
Iwo Tondos
2006-08-07 04:18:56 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Polnocny Wiatr
Dziêki za info. Czy to na pewno aktualna informacja czy sprzed lat?
Najpro¶ciej, 999, dyspozytor na pewno skieruje Ciê pod odpowiedni adres.Iwo

Loading...