Discussion:
[Gdzie] mozna kupic odczynniki chemiczne
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
Studio AMI
2004-01-14 23:01:45 UTC
Permalink
Raw Message
Potrzebuje kupic odczynniki chemiczne. Prosze o adres sklepu z takimi
specyfikami
--
[ Pawe³ GG# 5438178 ]
[ Powered: K7VTA & Athlon XP 1700+@2100+]
[ Ati Radeon 9100L & 512 MB RAM ]
[ HDD WD Caviar 80GB / 8MB cash ]
Shield
2004-01-14 23:07:10 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Studio AMI
Potrzebuje kupic odczynniki chemiczne. Prosze o adres sklepu z takimi
specyfikami
http://www.poch.com.pl/edystrybucja3.html
--
Pzdr.
Shield
Studio AMI
2004-01-15 00:36:31 UTC
Permalink
Raw Message
Przedstawicielstwo Handlowe
POCh S.A.

Al. Piastów 42
Budynek WT i ICH (Nowa chemia) Politechniki Szczecinskiej
70-311 Szczecin


A kiedys byl chyba jeszcze CEZAS czy jakos tak przy placu rodla. Jest
jeszcze tam sklep z chemia, czy ten poch to jedyny.
Post by Shield
Post by Studio AMI
Potrzebuje kupic odczynniki chemiczne. Prosze o adres sklepu z takimi
specyfikami
http://www.poch.com.pl/edystrybucja3.html
--
Pzdr.
Shield
HIPOLIT
2004-01-15 07:22:16 UTC
Permalink
Raw Message
czy ten poch to jedyny.
Jest jeszcze du¿a hurtownia ale w Stargardzie

RAPORT Z WYSZUKIWARKI www.cyberbiznes.pl

SZUKANE ELEMENTY
Forma
HURT
DETAL

Hasla
ODCZYNNIKI CHEMICZNE

Firmy :

----------------------------------------------------------------------------
----
Lp. 1
Nazwa : AGAT
Nazwa Pelna: Agat Kompleksowe Wyposa¿enie Laboratoriów
Forma prawna : Spó³ka Jawna
Miasto : 73-110 Stargard Szczeciñski
Ulica : Us³ugowa 3
Osoba do kontaktu : Zbigniew Bartczak, Artur Ma³ecki
Wojewodztwo : zachodniopomorskie
Kraj : POLAND
Telefon : (91) 573 50 01
Zindeksowana w Cyberbiznesie : http://www.cyberbiznes.pl/firmy.php3?id=8773
Opis :
Powstanie firmy AGAT datuje siê na rok 1994. Dzia³alno¶æ swoj± opieramy o
sprzeda¿ szk³a, sprzêtu i mebli laboratoryjnych, odczynników chemicznych i
pod³o¿y mikrobiologicznych, a tak¿e materia³ów filtracyjnych. Obs³ugujemy
klientów tak w kraju jak i za granic±. jeste¶my autoryzowanymi
dystrybutorami produktów takich firm jak: Tgi Ilmenau, Scharlau Chemie,
Crumair. W bie¿±cym roku Firma AGAT zakupi³a w³asna posesjê wraz z obiektami
biurowymi i magazynowymi o ³±cznej powierzchni 3000m2. Firma zatrudnia 25
osób i zaliczana jest do ¶rednich przedsiêbiorstw. Rozwijaj±c siê tak
prê¿nie chcemy przede wszystkim s³u¿yæ naszym klientom, pomoc±, porad±,
do¶wiadczeniem. Zapraszamy, wiêc do wspó³pracy zarówno klientów
indywidualnych jak i firmy handlowe.
--
Informacja HIPOLIT
Tel. 091/422 22 22, 94-34
***@hipolit.com.pl
***@cyberbiznes.pl
Loading...